Kameny a kamnkyjsou vude kolem ns a my je znovu nalzme, ume se je vnmat, obdivovat, sbrat. Tak jako to inili lid u odnepamti. V dvnch dobch slouily velk kameny jako posvtn msto, msto, kam se lid chodili lit, komunikovatty mal pak mli doma pro rzn poteby. Kolik z ns si njak piveze z dovolen Kad z tch naich kamnk m pro ns svj vznam. Nkter maj veobecn vlastnosti, nkter slou pmo pro n dan problm. Kadopdn jsou zde pro nai potebu, obohacen i zdoben..